Kişiler ve Kurullar

Editör

  1. Prof.Dr. Uğur Uslu, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji ABD Kampüs-KONYA, Türkiye

Editör Yardımcıları

  1. Yrd. Doç. Dr. İsa Altınışık, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Kadınhanı/KONYA
  2. Yrd. Doç. Dr. handan Ertaş, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil MYO, Türkiye
  3. Yrd.Doç.Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN, Selçuk Üniversitesi, KFİMYO, Türkiye
  4. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Hasan UZUN, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KADINHANI FAİK İÇİL MYO, Türkiye