TEKNOLOJİ TRANSFERİ YÖNTEMLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞİMİ

Emrah ŞAHİN

Öz


Günümüzde, küreselleşen dünyada hem firmalar, hem de ülkeler için rekabet gücünü arttıran en önemli faktör teknolojidir. Çoğu zaman bu unsur firmaların stratejilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda teknolojinin transferi ise teknolojik yeniliğe ulaşmada en etkin yöntemlerden biri haline gelmiştir. Teknoloji transferi kısaca, karşılıklı ilgi konusu olan teknolojilerin ithalatı veya bir noktadan başka bir noktaya aktarılması olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada teknoloji transferi ve teknoloji transferinde kullanılan yöntemler ile, ülkemizde teknoloji transfer sürecinin tarihsel gelişimi ele alınmış, bu kapsamda teknoloji transferi yöntemlerinden olan yabancı sermaye yatırımları ve üniversite-sanayi işbirliğinin bugünkü durumundan bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler


teknoloji transferi; yabancı sermaye yatırımları; üniversitesanayi işbirliği

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.