EĞİTiMiN EKONOMiK KALKINMAYA ETKiSi

İsa ALTINIŞIK, Hasan Sencer PEKER

Öz


Ülkelerin ekonomik sosyal ve siyasal gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli faktörlerden biri eğitimdir. Günümüzde toplumlar, eğitim düzeyinin artmasıyla ekonomik kalkınma arasında bağ kurmaktadırlar. İnsanların aldıkları eğitim oranında topluma katkıda bulundukları düşüncesi artmıştır. Eğitim, iktisadi kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Eğitimin amacı, hem ülkenin hem de insanların her çeşit istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktır. Üretim tekniklerinin hızlı değişmesi, eğitime daha fazla önem verilmesi sonucunu doğurmuştur. Bunun neticesinde bilgiye ve gelişmeye daha fazla yatırım yapma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler


Eğitim; kalkınma

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.