6360 SAYILI YASA İLE KÖY YÖNETİMİNDEN MAHALLE YÖNETİMİNE GEÇİŞ SONRASI ETKİN HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİN MUHTARLARIN GÖRÜŞÜ: SİLİFKE KÖYLERİ ÖRNEĞİ

Mehmet GÖKÜŞ, Hakan ALPTÜRKER

Özet


6360 Sayılı Yasa ile birlikte, yerel yönetimlerde köklü bir değişim yaşandığı genel kabul görmektedir. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte büyükşehir belediyesi sayısının artmasının yanında, yerel yönetimlerin yapısında da değişikliğe gidilmiştir. Bazı görüşler yasayla meydana gelen değişimleri olumlu bulurken bazı görüşler da bu değişimin getireceği olumsuzlukları dile getirmiştir.

 Yasa ile birlikte büyükşehir sınırları içerisinde yer alan köy yönetimleri de oldukça etkilenmiştir; köyler büyük bir statü kaybı yaşamış, tüzel kişiliği olmayan mahallelere dönüşmüşlerdir. Yaşanan bu dönüşüm sonrası bu yerleşim yerlerine hizmetler, bağlı bulundukları ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi tarafından sunulmaya başlanmıştır. Yasanın genel gerekçesinde hizmet sunumu bakımından etkili bir yapı oluşturmak amacı yer alsa da, getirilen eleştirilerden birisi de bu yerlere hizmet sunumunun istenilen etkinlikte olamayacağına yönelik olmuştur.

 Bu çalışmada 6360 Sayılı Yasa ile birlikte mahalleye dönüşen köylerde, belediye tarafından sunulan hizmetler konusunda mahalle muhtarlarının algısı ve hizmetlerin etkin bir şekilde sunulup sunulmadığına ilişkin bir cevap aranmıştır. Bu kapsamda Mersin ili Silifke ilçesine bağlı, köyden mahalleye dönüşen mahallelerinin muhtarları ile 2015 yılında görüşme yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış sorular sonrasında muhtarla yapılan görüşmelerde, muhtarların mahallelerine hizmet getirilmesi konusunda hangi kişi ya da kurumlarla irtibat kurdukları, hizmet için talepte bulunduktan sonra hizmet sunumunun gerçekleşip gerçekleşmediği ve hizmetlerin etkin bir biçimde sunulup sunulmadığına ilişkin cevaplar aranmıştır.  Görüşmeler nitel araştırma teknikleri çerçevesinde kayda alınmış, metne aktarılmış ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


6360 Sayılı Yasa, Belediye Hizmeti, Etkinlik, Muhtar

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.