Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

MAKALE GÖNDERME SÜRECİ
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi’ne (SosyoTeknik) gönderilecek çalışmalar, aşağıdaki web adresinden çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi (dergi sistemine kaydolduktan sonra) aracılığıyla gönderilir;

http://sosyoteknik.selcuk.edu.tr/sustad/about/submissions#onlineSubmissions 

ORCID numarası olmayan yazarlar aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ORCID numarası alabilirler.

https://orcid.org/register 

 • Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış olması zorunludur.
 • Dergide makale yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Yazım ve noktalamasında TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır.
 • Makale dergi editörlüğüne sunulmadan önce yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilmelidir.
 • Yayımlanan yazı ve çevirilerin her türlü sorumluluğu yazara aittir.
 • Metinle ilgili her türlü düzeltme yazar(lar) tarafından yapılır.
 • Dergide yayınlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir

Yazarlar makale dosyalarını dört bölüm halinde sisteme yüklemelidir. Bu bölümlerle ilgili ayrıntılar aşağıda sunulmuştur. Bu yükleme işlemlerini yapmayanların çalışmaları değerlendirilmeye alınmaz.

1-Makale Ana Metin Dosyası

Dergiye Gönderilecek

 • Türkçe makaleler için;

Ana Başlık; Yazar(lar)ın Adı Soyadı; Yazar(lar)ın Kurumu (sorumlu yazar belirtilmeli ve e-posta adresi verilmeli); Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Keywords; Giriş; Materyal ve Metot; Bulgular ve Tartışma (veya Bulgular); Sonuç (veya Tartışma ve Sonuç); Kaynaklar

 • İngilizce makaleler için;

İngilizce ana başlık, Yazar(lar)ın Adı Soyadı; Yazar(lar)ın Kurumu (sorumlu yazar-corresponding author belirtilmeli ve e-mail adresi verilmeli); Abstract; Keywords; Türkçe Başlık; Özet; Anahtar Kelimeler; Introduction; Material and Methods; Results (or Results and Discussion); Discussion and Conclusion (or Conclusion); References şeklinde düzenlenerek makale şablonuna göre hazırlanmalıdır. Tablo, şekil ve grafikler aynı dosyada olmalıdır.

Makale şablonu için tıklayınız.

2- Telif Hakkı Devir Formu

Yazarlar, makalelerini gönderirken, Telif Hakkı Devir Formu'nu doldurup imzalamalı ve PDF formatında (ek dosya olarak) yüklemelidir.

3- İntihal Raporu

İntihal, gibi etik ihlaller Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi (SosyoTeknik) tarafından kabul edilemez. Bu gibi ihlallerin gönderilen yazılarda bulunmaması öncelikli olarak yazar(lar)ın sorumluluğudur. Dergiye gönderilen çalışmalar, "iThenticate" veya "Turnitin" gibi programlarla, kaynaklar bölümü hariç olmak üzere taranmalıdır. Gerekirse gönderilen eserlerin benzerlik oranı Editörlük/Editör tarafından kontrol edilir. Benzerlik oranı %15’'ten fazla olan makaleler değerlendirmeye alınmaz. Bu gibi durumlarda yazar(lar)dan makaleyi gözden geçirmeleri ve yüklemeleri istenir. Sadece benzerlik oranı %15 ve altında olan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınır. İlgili programlardan alınacak benzerlik raporu, makale ile birlikte (ek dosya olarak) PDF formatında dergi sistemine yüklenmelidir.

 4- Etik Kurul Raporu ve Beyanı

Dergimize gönderilen çalışmalarda “anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma için Etik Beyan Formu’nun (ek dosya olarak) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

İletişim: sosyoteknik@selcuk.edu.tr

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografik gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Telif Hakkı Devir Formu ve Lisans

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi kullanıcıları, her makale başvurusu için Telif Hakkı Lisans Sözleşmesi (Telif Hakkı Devir Formu) indirmeli ve her yazara imzalatmalıdır. Bu belge, makale ile birlikte (ek dosya olarak) PDF formatında dergi sistemine yüklenmelidir. Yazarlar hem basılı hem de elektronik formatlarda şekiller, tablolar veya diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk makalenin yazarlarına aittir.

 Gönderilen makale yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde yazının her türlü yayın hakkı Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi’ne devredilmiştir.

 Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanan makalelerdeki ifadeler veya görüşler editörlerin, yayın kurulunun veya yayıncının görüşlerini değil, yazarın görüşlerini yansıtır; editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yayınlanan içeriğin nihai sorumluluğu makalenin yazarlarına aittir.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.