OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: MERCEDES BENZ ÖRNEĞİ

F. Atıl BİLGE

Öz


Müşteri ilişkileri yönetimi, modern pazarlamanın, işletmelere kârlılık sağlamak gayesiyle kullandığı
yönetim tekniklerinden en önemlisidir. Müşteri ilişkileri yönetiminin temel kuralları her sektörde aynı
olmakla birlikte, sektörlere göre bazı değişikliklere uğramaktadır. Bu araştırmada; rekabetin küresel
bağlamda çok yoğun yaşandığı, müşteri memnuniyetini sağlamanın oldukça zorlaştığı, sürekli yeni
tasarımların ortaya konmak zorunda olduğu otomotiv sektörü ve bu sektörün önemli markalarından
birisi Mercedes Benz’in müşteri ilişkileri stratejileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, müşteri
ilişkilerini rasyonel yönetmenin nasıl kârlılık getirdiğini görmek açısından, oldukça önemlidir.


Anahtar Kelimeler


Otomotiv; Müşteri Memnuniyeti; Müşteri İlişkileri.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.