SOSYAL SERMAYENİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ

Dr. Ayten YAĞMUR

Öz


Sosyal sermaye, sosyal ilişkilerin iktisadi faaliyetleri nasıl etkilediği ile ilgilenen bir kavramdır. Sosyal sermaye kavramı disiplinler arası bir özelliğe sahip olduğu için literatürde birçok tanımı bulunmaktadır. Sosyoloji, iktisat, işletme, siyaset bilimi disiplinlerinde sosyal sermaye kavramı ile ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmada, farklı bilimsel disiplinlerde ele alınan sosyal sermaye kavramının ekonomik kalkınma açısından ele alınması amaçlanmaktadır. Bu amaçla sosyal sermayenin ekonomik kalkınmayı nasıl etkileyebileceği, sosyal sermayeden kaynaklanan ekonomik kalkınmaya ilişkin sonuçlar, ortaya çıkan politikalar açıklanmaktadır. Son zamanlarda sosyal sermaye ve ekonomik kalkınma konusuna olan ilgi artmıştır ve konuyla ilgili oldukça geniş bir yazın oluşmaya başlamıştır. Bununla birlikte sosyal sermayenin farklı tanımlarının olması, göstergeleri açısından tam bir uzlaşmaya varılamaması bu çalışmanın önemli bir sınırlılığı olarak ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Sosyal sermaye, güven, bölgesel kalkınma

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.