DOĞALGAZ ISITMA ve SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ve BEKLENTİLERİ

Memduh KARA, Mesut UYANER

Öz


Bu çalışmada Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Programı öğrencilerinin Endüstriye Dayalı Öğretimden neler bekledikleri, beklentilerinin karşılanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar ele alınmıştır. Araştırma kapsamına giren 1. sınıf ve 2. sınıf öğrencilerine anket uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre; işletme yetkilileri öğrencilerin kişisel becerilerine katkı sağlamaktadır. Endüstriye Dayalı Öğretim öğrencilerin kişisel gelişimine büyük bir etkisi olmaktadır ancak süresinin arttırılması gerekmektedir. Öğrencilerin iş yerinde kazandığı beceri okuldakine oranla daha fazladır. Öğrenciler okulda göremediği makine ve aletleri işletmede görmekte ve kullanabilmektedir. İşletme öğrencinin gelecekle ilgili iş bulma kaygısına tam olarak cevap verememektedir.

Anahtar Kelimeler


Endüstriye Dayalı Öğretim; kişisel beceri; işletme eğitim

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.