KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIK VE GÖZLEMLERİN ÖĞRENCİLERDE ARAŞTIRILMASI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih AYDIN

Öz


Bu çalışma sağlık bilimlerinde lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim gören toplam 147 öğrencinin kişisel sağlık verileri ile ilgili farkındalık ve gözlemlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Katılımcılara konuyla ilgili 13 soru yöneltilmiş ve verdikleri cevaplar yüzde olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma ile sağlık ile ilgili lisans ve önlisans öğrencilerinin kişisel sağlık verileri konusuna bakışları ilk defa ortaya konmuştur. Bu nedenle çalışmanın konuyla ilgili ileriki çalışmalara öncü olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Kişisel Sağlık Verileri, Öğrenci, Farkındalık, Gözlem

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.