KÜRESEL KRİZ SONRASINDA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ UYGULADIĞI YENİ PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ

Yrd. Doç. Dr. Cansel OSKAY

Öz


Küresel kriz sonrasında dünyada bozulan makroekonomik finansal dengeler, merkez bankalarının daha aktif rol üstlenmesini gerektirmiştir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2010 yılının sonlarından itibaren, makro finansal riskleri sınırlamak amacıyla, temel hedefi olan fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarı da kapsayacak biçimde yeni bir para politikası uygulamaya başlamıştır. Yeni para politikası çerçevesinde birbirini tamamlayıcı biçimde farklı politika araçlarını bir arada kullanmıştır.  Bu çalışmada, TCMB 'nın yeni para politikası uygulamaları ve etkileri veriler yardımıyla değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, TCMB’ nın yeni para politikası, diğer ekonomi politikası araçlarıyla, özellikle maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler


Türkiye Ekonomisi, Merkez Bankası, Para Politikası, Para Politikası Araçları, Finansal İstikrar

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.