KÜRESELLEŞMENİN TURİZM PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Betül GARDA, Yrd. Doç. Dr. Gamze TEMİZEL, Öğr. Grv. Dr. Metehan TEMİZEL

Öz


Günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda ülkelerin coğrafik sınırları ortadan kalkmış ve dünya büyük tek bir pazar haline gelmiştir. Bu durum ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi açıdan birbirine yakınlaşan ulusal pazarların; dış pazarlara açılmasına ve üretim faktörlerinin serbest dolaşımına neden olmuştur. Ayrıca bilgi; üretim faktörleri olan doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişimciliğe ilave olarak beşinci üretim faktörü olarak kabul edilmiştir. Yoğun bilgi paylaşımı ile ortaya çıkan yeni teknolojik buluşlar sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de yeni turistik ürünlerin üretilmesine neden olmuştur. Özellikle gelişen teknoloji, ulaşım imkânları ve bilgi edinme yolları ile birlikte artık insanlar dünyanın her yanına seyahat edebilir, seyahat edeceğimiz yer ile ilgili bilgileri önceden edinebilir hale gelmiştir. Dolayısıyla mevcut dünya düzenini radikal bir şekilde değiştiren küreselleşmenin, turizm endüstrisine de radikal etkileri olmuştur. Bu nedenle çalışmamızda, küreselleşmenin, turizm endüstrisi üzerine etkileri pazarlama karması elemanları açısından incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Turizm pazarlaması, Küreselleşme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.