TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN İNANÇ TURİZMİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI

Prof. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Arş. Gör. Dr. Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR, Yrd. Doç. Dr. İsa ALTINIŞIK, Çağrı ŞİMŞEK

Öz


Turizm potansiyeli içerisinde insanların dinlenmek, eğlenmek ve tatil geçirmek dışında, dini vazifelerini yerine getirmek ve huzura erişmek amacıyla dünyadaki kutsal yerleri ziyaret etmesi ile birlikte önemi artan ve alternatif turizm türlerinden biri de inanç turizmi olmuştur. Dünyanın en çok ziyaret edilen mekanları arasında yer alan kutsal merkezler inanç turizminin gelişmesinde önemli birer çekim merkezi halini almıştır. Konya ili de Anadolu’da yer alan kutsal çekim merkezlerinin başında gelmektedir. Başta bölgede yaşamış Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin türbesinin il sınırları içerisinde yer alması olmak üzere, Çatalhöyük ve Sille Aya-Elena Kilisesi’nin bölgede bulunması, Konya ilini tüm inanç çeşitlerini bir arada bulunduran hoşgörü şehri konumuna getirmiştir. Bu sebeple, inanç turizminin bölgedeki etkilerinin ve şehirde turizm alanında eğitim alan öğrenciler tarafından iyi anlaşılmasının önemi oldukça fazladır. Turizm öğrencilerinin inanç turizmi değerlerine yönelik farkındalıklarını konu edinen bu çalışmada, Konya ili inanç turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılması, inanç turizminin geliştirilmesi aşamasında ortaya konulacak hedeflerin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. Araştırmanın kavramsal çerçevesine dayanak oluşturan inanç ve turizm ilişkisi, inanç turizminin tanımı ve inanç turizminin özellikleri konularında literatür taraması yapılmıştır. Buna ek olarak, Konya ilinde yer alan Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi turizm bölümü öğrencilerinin inanç turizmi farkındalıklarını belirlemek amacıyla bir alan araştırması yapılmıştır. Ayrıca, yükseköğretim öğrencileri ile ortaöğretim öğrencilerinin inanç turizmine olan bakış açısı farklılıklarını ölçmek amacıyla Konya Karatay İMKB Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turizm bölümü öğrencilerine de alan araştırmasına dahil edilmiştir. Elde edilen veriler normal dağılım göstermediğinden dolayı parametrik olmayan Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Turizm öğrencilerinden elde edilen görüşlere göre; Konya ilinin inanç turizmi potansiyelinin arttırılması, yurtiçi ve yurtdışı tüm turistlerin Konya iline seyahatlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası tanıtımlar yapılması, doğal yapılara zarar vermeden Konya ilinin altyapı ve üstyapı kaynaklarının iyileştirilmesi ve inanç turizmine ait tüm mekanlara olan ulaşım olanaklarının da aynı doğrultuda geliştirilmesi sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Konya, Turizm, İnanç Turizmi, Turizm Türleri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.