TÜRKİYE’ DE GAYRİMENKUL DEĞERLEME ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN, Yrd. Doç. Dr. İsa ALTINIŞIK, Öğr. Gör. Hasan UZUN

Öz


Son yıllarda, ülkemizin ekonomik büyümesinde önemli bir paya sahip olan gayrimenkul sektörü, ekonomimizin önemli yapı taşlarından birisidir.  200 alt sektörü besleyen, 2 milyonun üzerinde istihdam sağlayan bu sektörün gelişerek büyümesi, Türkiye için önemlidir. Bunun yanında son yıllarda sayısı gittikçe artan gayrimenkul yatırım ortaklık şirketleri gayrimenkulü önemli ve güvenilir bir yatırım aracı haline getirmiştir.

Gayrimenkullerin doğru olarak değerlendirilmesi düzgün bir ekonomik yapı için önemlidir. Günümüzde gayrimenkul değerlemesi için ağırlıklı olarak emsal karşılaştırma, gelir yöntemi maliyet yöntemleri ve nominal değer yöntemi kullanılmaktadır. Doğru değerleme yönteminin seçilmesi ve profesyonel bir şekilde uygulanması ise gayrimenkul değerleme uzmanınca mümkün olmaktadır.

Bu çalışmada, öncelikle ülkemizdeki gayrimenkul değerleme mevzuatı incelenmiştir. Sonrasında, uygulamada karşılaşılan problemler belirlenip, çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Gayrimenkul, gayrimenkul değerleme, gayrimenkul değerleme uzmanı, gayrimenkul mevzuatı.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.