ACİL SERVİSE TEKRAR BAŞVURU ORANI DEĞERLENDİRMESİ

Mehmet YORULMAZ, Fatih KARAALP, Necati BÜKECİK, Ahmet Fatih ÖZYILMAZ

Öz


Amaç: Bu çalışmada; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında Gösterge Yönetimi değerlendirme İndikatörlerinden olan “Acil Servise 24 Saat İçinde Aynı Şikâyetle Tekrar Başvuran Hasta Oranı”nın tespiti ve izlenmesi ve yıllara göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Metot: Retrospektif bir çalışma olan bu araştırmada, 2015 ve 2017 yılları arasında (3 yıl) Acil Servise başvuran hastaların verileri üzerinden tekrar başvuru oranları HBYS sisteminden tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında tekrar başvuru yapan hastaların; demografik özelliklerine göre analizleri, hastalık tanıları, yıllara ve aylara göre başvuru oranları hesaplanmıştır.

Bulgular:  Acil servise 3 yıl içerisinde başvuran hasta sayısı 1.083.553’dır. Bu hastaların aynı tanı ile tekrar başvuru sayısı ise 7.775 olarak tespit edilmiştir. Acil servise tekrar başvuru oranı 3 yıllık ortalaması % 0,72 olarak bulunmuştur. Erkekler için başvuru sayısı 531.808 kişi ve yüzde oranı % 0,78’dir. Bayanlar için, tekrar başvuru sayısı 551.550’ ve  yüzde oranı % 0,95’dir. Bayan hastaların erkek hastalara göre tekrar başvuru oranı yaklaşık % 20’lik bir fazlalık gösterdiği bulgular arasında yer almaktadır.

Sonuç:  Bu tür Araştırmalar ülkemiz için risk gruplarının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Sıfır hata ilkesi ile sağlık hizmeti sunmak zorunda olan sağlık kuruluşları için bir hastanın bile sağlık hizmeti almasından kaynaklı zarar görmesi asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Bu çalışmanın yapıldığı kurum Türkiye’nin kapasite açısından en önemli ve en büyük kurumlarından birisidir. Bu bağlamda 3 yıllık ortalamada kuruma yaklaşık 1 milyon 100 bin hasta başvurmuş ve neredeyse yüzde birlik bir kısmı 24 saat içerisinde tekrar geri gelmiştir. Bu sayının örneklem büyüklüğü açısından önem arz eden bir oran olduğu düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Acil servis, Acil servis başvuru Oranı, Tekrar Başvuru, İndikatör

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.