MİLLİYETÇİLİK TEORİSİNİN GELİŞİMİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

Erol TURAN

Öz


1789 Fransız Devrimi ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik hızlı biçimde tüm Avrupa kıtasına
yayılmıştır. Milliyetçi düşünceler ve hareketler 20. Yüzyılda Avrupa dışına taşmıştır. Birinci ve İkinci
Dünya Savaşlarının en önemli nedenlerinden birisi milliyetçilik olmuştur. Milliyetçilik, ulusu ve ulusdevleti
kurma, emperyalist politikaları meşrulaştırma, emperyalizme karşı ulusal bağımsızlık
mücadelesini geliştirme gibi pek çok amaç için kullanılabilen bir ideoloji ve siyasal hareket haline
gelmiştir. Milliyetçi ideolojilerin etkisi, halen günümüz dünyasında hem sosyo-kültürel hem de siyasal
alanda devam etmektedir. Milliyetçilik meselesine odaklanan bu çalışma, ulus-devlet ve Türk
Milliyetçiliği kavramlarının özelliklerini ve gelişimini incelemektedir


Anahtar Kelimeler


Milliyetçilik; Ulus-Devlet; Türk Milliyetçiliği

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.