HALKLA İLİŞKİLER ETİĞİ KAPSAMINDA HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ETİK KURALLARINA BAKIŞ AÇISI

Doç.Dr. Makbule Evrim GÜLSÜNLER, Hatice Mine YAYLA, Şeyma TOSUNLU

Öz


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de meslek etik kurallarının en çok tartışıldığı alanlardan biri halkla ilişkiler etiğidir. Halkla ilişkiler mesleğini yerine getirenlerin, etik kurallarına bağlı kalarak mesleklerini sürdürüp sürdürmedikleri çok tartışılmaktadır. Halkla ilişkiler mesleğinde mesleği geliştirme açısından, onurlu ve saygın bir konuma ulaştırılması açısından etik değerler incelenmekte ve halkla ilişkiler meslek etik ilkeleri, mesleki sorumluluklar ve mesleki davranışlar uluslararası standartlar doğrultusunda ele alınmaktadır. Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler bölümü 3. ve 4.sınıfta okuyan halkla ilişkiler öğrencilerine anket uygulanmış olup, öğrencilerin halkla ilişkiler etiği hakkındaki görüşleri ele alınmış ve meslek etiğine bakışları irdelenmiştir.. Elde edilen bulgulara göre; her iki üniversite öğrencilerinin üniversitelerde etik dersi okutulması yönünde hem fikir olduğu görülmektedir. Ayrıca halkla ilişkiler etiği ile değişkenler arasında kişiden kişiye farklılık görülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Etik, Meslek etiği, Halkla ilişkiler meslek etiği

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.