BİREYSEL YETKİNLİKLER ve YÖNETİCİ-ÇALIŞAN ETKİLEŞİMİNİN İŞLETME YENİLİKÇİLİĞİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Hasan BÜLBÜL, Tarkan TUNÇ

Öz


Bu araştırmada çalışanların bireysel yetkinlikleri, yönetici-çalışan etkileşimi ve yenilik performansı arasındaki ilişki Türk Patent ve Marka Kurumundan son beş yılda üç ve üzeri patent tescili yaptıran işletmelerden elde edilen veriler kullanılarak incelenmiştir. Keşifsel ve doğrulayıcı faktör analizleriyle geçerliliği ve güvenilirliği tespit edilen boyutlar üzerinden yürütülen yapısal eşitlik analizi sonuçları hem bireysel yetkinliğin hem de yönetici-çalışan etkileşiminin yenilik performansı üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu ortaya koymuştur. Bireysel yetkinlikler ile yenilik performansı arasındaki ilişkinin önem düzeyinde, yönetici-çalışan etkileşimi sayesinde önemli bir artış olduğu da çalışmada tespit edilmiştir. Dolayısıyla bireysel yetkinlikler ile yenilik performansı arasındaki ilişkide yönetici-çalışan etkileşiminin düzenleyici rolüne farklı bir kültürde ve gelişmekte olan bir ülkede de rastlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Bireysel yetkinlikler, Yönetici-çalışan etkileşimi, İşletme yenilikçiliği, Türkiye

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.