KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİ KAVRAMI VE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN MODELLER

Yrd. Doç. Dr. Gamze TEMİZEL, Yrd. Doç. Dr. Betül GARDA

Öz


Günümüzde popülerliğini giderek artıran turizm endüstrisinin can damarlarından biri de konaklama işletmeleridir. Hiper rekabet koşullarında, değişen müşteri taleplerine cevap verebilmek ve rekabet üstünlüğü kazanabilmek için bütün işletmeler gibi konaklama işletmeleri de, hizmet kalitesine önem vermek zorundadır. Konaklama işletmelerinde eşanlı üretim – tüketim gerçekleşmektedir. Bu nedenle sunulan hizmetin belli bir standartta sürdürülmesi; müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati sağlanması için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Optimum hizmet kalitesine ulaşabilmek için, müşterilerin beklentilerine ve algılarına odaklanarak belirlenen bir hizmet standardı oluşturmak gerekmektedir. Bu sebeple, konaklama işletmelerinde hizmet kalitesinin ölçümü büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinde hizmet kalitesinin ölçümünde kullanılan modeller incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Hizmet, Kalite, Hizmet kalitesi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.