ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DUYARLILIKLARINA DAİR BİR İNCELEME: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Mehmet Celal GÜLTEKİN

Öz


Çevre bir canlının var olduğu yer ya da koşullardır. Bu nedenle canlıların sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmelerinin ön koşulu sağlıklı bir çevredir. Sağlıklı bir çevrenin varlığı da insanların yaşadığı çevreye duyarlı olmaları ve buna uygun davranışları sonucunda mümkündür. Bu çalışmada Mardin Artuklu Üniversitesinde farklı akademik bölümlerde okuyan öğrencilerinin çevresel duyarlılığı ve buna ilişkin değişkenler incelenmektedir. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmada cinsiyet, yaş, eğitim, çevre ile ilgili programa katılma gibi faktörler ve çevresel duyarlılığa ilişkin görüşler arasındaki farklar incelenmektedir. Verileri toplamak için Likert tipi anket kullanılmış ve ilgili veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Veriler Antropoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve İktisat bölümlerinde okuyan ve İngilizce Hazırlık Eğitimi alan 100 öğrenciden elde edilmiştir. Son zamanlarda, çevresel problemlere olan duyarlılık dünya çapında artmıştır. Bu nedenle çalışmanın Mardin gibi çevresel kirliliğin arttığı bir ilde eğitim gören öğrencilerin çevresel duyarlılıklarının tespiti açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Çevre, Çevre Duyarlılığı, Sağlıklı Çevre, Çevre Sorunları, Mardin Artuklu Üniversitesi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.