SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM’DE KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Tugay ARAT, Yrd. Doç. Dr. M. Erhan SUMMAK

Öz


Günümüz otel işletmeciliği dünyasında çok yoğun bir rekabet yaşanmakta ve bu rekabet ortamında mükemmeliyet, kalite, verimlilik gibi kavramlar çok sık dile getirilmektedir. Bu durumda, işletmecilik fonksiyonu olan yönetim ve iletişime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü yönetim fonksiyonlarının doğru bir şekilde sürdürülebilmesi ve istenilen sonuca ulaşılması, düzenli bir şekilde ilerleyen sağlıklı bir iletişim sistemi ile mümkün olmaktadır. Konunun diğer boyutu da işletmenin çevreyle sürekli iletişim halinde bulunması zorunluluğudur. İşletmenin hedeflerine ulaşabilmesi verimliliğini artırabilmesi, sağlıklı işleyen iletişim sistemine daha fazla önem vermesi ile sağlanabilmektedir. Otel işletmelerinin gerek misafir ilişkilerinde gerekse örgüt içi ilişkilerinde, iletişim tekniklerinin nasıl kullanılacağını ve iletişim sürecinin nasıl yürütebileceğini bilmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu araştırmada, otel personelinin iletişim becerileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla veri toplamak için anket tekniği kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Otel, İletişim, Otelde iletişim becerileri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.