NESNELERİN İNTERNETİ VE HAYVANCILIK ALANINDAKİ UYGULAMALAR

Kamil Aykutalp GÜNDÜZ, Dr. Emine Tuğba AKYÜZ

Öz


Teknoloji ve internetin bu hızla devamında gelecekte gömülü cihazların, verinin ve insanların iletişim kurma şeklinin yeni yöntemlerle sağlandığı bir süreç olacaktır. Algılayıcı teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak çok küçük ve düşük maliyetli algılayıcıların üretimi artmıştır. Günümüzde fiziksel nesnelerin oldukça önemli bir kısmının ağ bağlantısının bulunmadığı bilinmektedir. Nesnelerin interneti (Internet of Things-IoT) ekosistemi ve makineler arası iletişim (Machine to Machine Communication-M2M) teknolojileri sayesinde bu nesnelerin ağ üzerinde izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır Buna paralel olarak internetin hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmesi, bilgisayar, el bilgisayarı veya akıllı telefon gibi sistemlerin yanında bilgisayar sistemleri barındırmayan nesnelerin de internetten erişilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Günlük hayatta kullanılan nesnelerin birbirleriyle ve internetle haberleşebilmesi için oluşturulacak ağların standart bir yapıya kavuşturulması bir ihtiyaçtır. Birçok nesneyi içine alan IoT/M2M teknolojisine yönelik örneklerin sayısı son zamanlarda giderek artmıştır. Bu çalışmada nesnelerin interneti (IoT) hakkında ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgiler verilmiş. Veterinerlik alanındaki kullanım alanlarına değinilmiş ve akıllı hayvancılıkta nesnelerin internetinin yeri ve önemi hakkında bilgiler verilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Nesnelerin İnterneti,M2M, IoT, hayvancılık.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.