ULUSLARARASI GÖÇ KAVRAMI ve ULUSLARARASI GÖÇÜN ÜLKE EKONOMİLERİ ÜZERİNDE MUHTEMEL ETKİLERİ

Ayşe ÜNSAL

Özet


 

Uluslararası göç dalgaları son yıllarda artan iç savaşlar ve savaşın yarattığı travmalar ekseninde hızla yükselerek dünya gündemine oturmuştur. Uluslararası göçün en çok etkilediği alanlardan birisi hiç kuşkusuz ekonomidir.  Çalışma konu alanı itibariyle; küreselleşme ile birlikte boyutları her geçen gün daha da anlam kazanmaya devam eden uluslararası göç olgusu, uluslararası göçe sebep olan etkenler, uluslararası göç çeşitleri ve uluslararası göçün ülke ekonomileri üzerindeki muhtemel etkilerini ev sahibi ülke, göç veren ülke ve transit ülke açısından daha önce yapılmış çalışmalardan faydalanarak hazırlanmıştır.

Coğrafi konumu sebebiyle Asya, Ortadoğu ve Afrika kıtası ülkelerinden pek çok sığınmacı ve göçmen hem transit ülke hem de ev sahibi ülke olarak Türkiye’ye gelmektedir. Bugün dünyada 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, tarihinin en büyük göç sınavını başarılı bir şekilde vermeye devam etmektedir. Mülteciler kısa dönemde ülke ekonomisi için olumsuz etkiler yaratsa da uzun vade de ülkelerin yürütecekleri akıllı ve stratejik politikalar sayesinde göçün ülke ekonomisine olumlu katkılar sağladığı görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Uluslararası Göç, Göçmen, Mülteci, Sığınmacı, Ekonomik Etkiler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.