NESNELERİN İNTERNETİ UYUMLU MİKRODENETLEYİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fatih BAŞÇİFTÇİ, Kamil Aykutalp GÜNDÜZ

Özet


Endüstri 4.0 çağının içinde Nesnelerin İnterneti (Internet of Things- IoT) kavramı oldukça sık duyulan bir teknoloji olarak yerini almıştır. Gelişen teknolojiler ile birlikte artık kullanılan cihazların ve makinelerin birbirleri ile ve kişilerle bir ağ üzerinden haberleşmesi talep edilen bir durumdur. Bu talebin günümüzde internet üzerinden gerçekleşmesi, anlık veri takibi ve anlık kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanmaya kolaylık sağlayan bir alt yapı sunmaktadır. IoT teknolojisi ile makinalar, algılayıcıları yardımıyla birbirleri ile ve kullanıcılar arasında iletişim sağlamaya başlamışlardır. Bununla birilkte internetin hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmesi, bilgisayar, el bilgisayarı veya akıllı telefon gibi sistemlerin yanında bilgisayar sistemleri barındırmayan nesnelerin de internetten erişilmesine olanak sunmaları bir ihtiyaç haline gelmiştir. Mikrodenetleyiciler donanımları ve çevre birimlerini yönetmeye olanak sağlayan basit kontrol üniteleridir.  Daha önce sadece fiziki bir bilgisayar bağlantısı yardımıyla ve yerel kontrolle iletişim sağlayan mikrodenetleyiciler yerini internet üzerinden kontrol edilebilen ve iletişim sağlanan modellerine doğru evrilmektedir.

Bu çalışmada, mevcut piyasada oldukça farklı model ve teknoloji barındıran mikrodenetleyicilerin IoT teknolojisi ile uyumlu olanları ve IoT projeleri geliştirenlerin fayda sağlayabileceği mikrodenetleyici çeşitleri ve özellikleri araştırılmıştır. IoT projeleri için seçilmesi gereken bir mikrodenetleyicinin temel özellikleri kapsamında karşılaştırma yöntemi kullanılarak bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Mikrodenetleyici, nesnelerin interneti, teknoloji.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.