ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ’NİN PROJE PLANLAMA TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ

Gül DİNÇ YALÇIN, Nil ARAS, M. Şeref TÜZEMEN

Öz


Hayat boyu öğrenme programı kapsamında yer alan Erasmus Programı Avrupa ülkelerindeki
üniversiteler arasındaki öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ile Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini
artırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de 2004 yılından itibaren öğrenciler her yıl artan sayıyla Erasmus
Programı ile yurt dışına gitmektedirler. Bu çalışmada, her öğrencinin yükseköğrenim hayatı boyunca
bir kez yararlanabileceği Erasmus Programı, öğrenci açısından proje olarak ele alınmıştır. Çalışmaya
iş kırılım yapısının çıkartılmasıyla başlanmış ve her bir etkinliğin süreleri belirlenmiştir. Proje
planlama tekniklerinden olan Ok Diyagramı, Kritik Yol Metodu ve Gantt Şeması ile dar boğaz yaratan
etkinlikler bulunmuştur. Önerilen iyileştirme çalışmaları sonucunda projenin tamamlanma süresinde
azalma olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Erasmus Programı, Proje Planlama Teknikleri, İş Kırılım Yapısı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.