Antalya’da Yabancıların Gayrimenkul Edinimi Üzerine Ekonomik Bir Yaklaşım

Selin DİNÇER, Tuğba ŞERBETCİ

Öz


Çalışmada 2012-2021 yılları arasında Türkiye’de yabancıların gayrimenkul ediniminde coğrafi olarak yoğunlaştıkları iller arasında ikinci sırada yer alan Antalya’da yabancıların gayrimenkul edinimi ekseninde yoğunlaştıkları ilçeler incelenmek suretiyle, bu ilçelerin yabancılar tarafından tercih edilme sebepleri ve Antalya’da yabancıların gayrimenkul ediniminin yerel ekonomiye etkileri üzerine değerlendirmeler yapmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada öncelikle Türkiye’de yabancıların gayrimenkul edinimi konusunda geçmişten günümüze değişime uğrayan uygulama ve politikalar tarihsel ve hukuki olarak değerlendirilerek konuya ilişkin arka plan oluşturulacaktır. Daha sonra Türkiye’de yabancıların gayrimenkul edinimine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilerden faydalanılarak 2012-2021 yılları arasında Türkiyede gayrimenkul edinen yabancıların zaman ve mekânsal analizine ilişkin genel bir tablo oluşturularak, Türkiye’de yabancıların gayrimenkul edinimi Antalya ili özelinde ekonomik bir yaklaşımla değerlendirilecektir. Literatürde yabancıların Türkiye’de gayrimenkul ediniminin tarihsel ve hukuki yönüne ilişkin çok sayıda çalışma yapılmıştır fakat Türkiye’de yabancıların gayrimenkul ediniminde coğrafi olarak yoğunlaştıkları iller arasında ikinci sırada yer alan Antalya’da yabancıların gayrimenkul ediniminin ilçe bazında ayrıntılı olarak ele alınarak mekânsal analizinin yapıldığı ve Antalya’da yabancıların gayrimenkul ediniminin yerel ekonomiye etkileri üzerine ekonomik bir yaklaşımla incelendiği çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu anlamda çalışmanın literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Gayrimenkul, Mülk Edinimi, Türkiye, Yabancı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.