TÜRKiYE’DE BELEDiYECiLiK ve KARAMAN ÖRNEĞi

M. Akif ÇUKURÇAYIR, Nihal GÜNEŞ

Öz


Yerinden yönetim içinde belediyeler, il özel idareleri ve köyler bulunmaktadır. Belediyeler, yalnızca yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamazlar. Ayrıca demokrasinin ve hizmet kalitesinin artmasında önemli bir paya sahiptirler. Bunun yanında yerel değerlerin öne çıkmasında katkıları vardır. Yerel halkın ihtiyaçlarının nitelik ve nicelik olarak artması, belediyenin hizmetlerini öne çıkarmaktadır. Bu çalışmada Karaman Belediyesi’nin hizmetleri ve yerel halkın bu hizmetlerden memnuniyetleri araştırılmıştır. Klasik belediye hizmetlerinin hemen hemen tümü Karaman Belediyesi tarafından kısmen veya tamamen gerçekleştirilmektedir. Yapılan alan çalışmasına göre katılımcıların azımsanmayacak bir bölümü, belediye hizmetlerinden memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir. Karaman Belediyesi’nin hizmetlerinden halkın memnuniyet dereceleri ile ilgili bu çalışma, yapılan ilk akademik çalışmadır. Bu özelliği ile de sadece alanda çalışanlara değil, idarecilere de yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler


Belediye; İl Özel İdaresi; Yerel Yönetimler; Yerelleşme,

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.