Moleküler Yerleştirme Yöntemini Kullanan Yeni Bir Tiyofen Türevi Üzerinde Teorik Hesaplamalı Bir Çalışma

Hacer GÜMÜŞ

Öz


DNA molekülünün Watson-Crick tarafından çift sarmal yapısının aydınlatılmasından bu yana ilaç tasarım çalışmaları hız kazanmıştır. Moleküler yerleştirme yöntemiyle sanal tarama yapma, ilaç geliştirme basamağının en önemli kısmından biri olmuştur. Bu durum günümüzde ilaç keşfindeki önemini giderek artırmaktadır. Moleküler yerleştirme, reseptör-ligand komplekslerinin yapı öngörüsü olarak tanımlanabilir. Reseptör genellikle protein, ligand ise küçük bir moleküldür. Antiviral moleküllerin hedef protein ile yaptığı kovalent ve kovalent olmayan etkileşimlerle yeni ilaçlar geliştirilerek zaman alıcı laboratuvar çalışmaları yerine kısa sürede ve düşük maliyetle insan sağlığı daha refah düzeye ulaştırılmıştır. Bu çalışmada anti-inflamatuar, analjezik, antifungal ve antimikrobiyal etkili tiyofen türevi ligantın hedef protein (PDB 1Z8V) ile etkileşim çalışmaları incelenmiştir. Ligand-protein etkileşimine ait moleküler yerleştirme çalışmaları teorik olarak Autodock programı ile hesaplanmıştır. 


Anahtar Kelimeler


Moleküler Yerleştirme, AutoDock program, Tiyofen, PDB 1Z8V

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.