Üniversite Sanayi İşbirliği ve İhtisaslaşma İçin Bilimsel Araştırma Modeli ve Makina Mühendisliği Eğitim Stratejisi

Ferid KÖSTEKCİ

Öz


Günümüz dünya savaş şartları düşünüldüğünde teknolojik gelişmişlik seviyesi ve kıt olan ekonomik kaynakların verimli kullanımı çok daha fazla önem kazanmış bulunmaktadır. Bu nedenle teknolojik gelişmişliğin sağlanması bakımından akademisyenlerin sanayi kesimiyle çalışabilmesi ve Üniversitelerdeki bilimsel araştırmalar için kaynak kullanımında ekonomik verimliliğin sağlanması elzem hale gelmiştir. Ülkeye özgü şartlar çerçevesinde daha verimli olabilecek yeni model ve stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Sistem dinamiği açısından düşünüldüğünde üniversitenin makina mühendisliği eğitim stratejisi ve bilimsel araştırmalarda kullandığı model sistemin kendisini teşkil etmektedir. Sistem geliştirmeye veya yeni bir sistem kurulumuna yönelik bilimsel çalışmalar Literatür şeklinde tam anlamıyla bulunmamaktadır. Literatürde genellikle üniversitenin diğer bir deyişle sistemin çıktı olarak ölçülebilecek çeşitli somut verileri incelenmektedir. Sanayi ile imalata yönelik işbirliği açısından akademisyenlerin durumu sistem verimliliğini tespit gayesiyle kullanılabilir. Fakat işbirliği ve benzeri çalışmalar açısından somut ve düzenli sayısal veri tarzında çıktılar meydana gelmemektedir. Durum, kendi dinamikleri içinde otomatik olarak verimli çalışacak şekilde kurulmuş yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Sürekli gelişmeye açık bir sistem kurulumu yeni fikri çalışmalar ve stratejilerle sağlanabilir. Literatürden faydalanılarak yönetmelik tarzı mevzuat hazırlandıktan sonra sistem faal hale gelecektir. Bu çalışmanın amacı, akademisyen ve sanayi arasında birlikte çalışma temelinin gerçek anlamda oluşmasını sağlamaya yönelik olarak alan tecrübesine dayalı teknik saptamalara göre somut yeni bir strateji geliştirmektir. Böylece hem bilimde hem de makina imalatında verimli bir model ile lider teknolojiye ulaşılması mümkün olacaktır. Üniversitelerin ihtisaslaşmasında da aynı stratejiden yararlanılabilir. Bu strateji, üniversitelerin bilimsel araştırma modeli ve makina mühendisliği eğitim içeriği üzerinde değişiklikler öngörmektedir. Uygulanacak stratejiye, “Strateji Tasarımı” şeklinde özel teknik bir isim getirilmektedir. Özel bir isimle tanımlama, stratejinin ve strateji detaylarının başarı açısından son derece önemli olduğunu vurgulamaktadır. “Strateji Tasarımı”, fikir üretimini ve bilgi birikimini esas alan bir felsefeye dayanmaktadır. Bu çalışmada yeni stratejiler geliştirilerek bilgi birikimine bir yenilik olarak katkılar yapılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Bilimsel araştırma modeli, İhtisaslaşma, Makina imalat, Makina mühendisliği eğitimi, Strateji, Tasarım, Üniversite-sanayi işbirliği

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.