Geri Dönüştürülmüş Yapı Malzemelerinin Mimaride Kullanımının İncelenmesi

Aslı ÇÜÇEN, Yusuf Tahir ALTUNCI

Öz


Dünya üzerinde artan nüfus oranlarıyla birlikte ihtiyaç duyulan yapılaşma oranlarında da artış görülmektedir. Yapılaşma miktarındaki artış, doğal kaynakların her geçen gün azalmasına neden olmaktadır. Enerji ve doğal kaynak tüketiminin artarak kaynakların hızla azaldığı dünyada; özellikle son yıllarda malzemelerin geri dönüştürülerek çeşitli sektörlerde yeniden kullanılabilirliğine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu sektörlerden biri olan yapı sektöründe de geri dönüştürülmüş malzemelerinin kullanımı mümkündür. Yapı sektöründe geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı, yapıların üretimi sırasında gerekli olan hammadde ve enerji tüketimini sınırlandırarak ülke ekonomisi ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Geri dönüştürülmüş malzemelerin mimaride kullanımının incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada; yapı malzemelerinin geri dönüşümü ve geri dönüştürülmüş yapı malzemelerinin mimaride kullanım olanakları örnek yapılar üzerinden incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda; geri dönüştürülmüş malzemelerin yapıların inşasında da kullanılabilir olduğu, bu malzemelerin yapılarda kullanılmasıyla birlikte, oluşan atık miktarının sınırlandırılarak çevre kirliliğinin azaltıldığı, geri dönüştürülmüş yapı malzemelerinin modern mimari uygulamalarda da tercih edilen malzemeler olduğu ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ile sürdürülebilir yapı tasarımının yanında estetik görünüme sahip yapıların inşasının da olanaklı hale geldiği anlaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Geri dönüşüm, Geri dönüştürülmüş yapı malzemesi, Mimari Yapı malzemesi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.