MARKANIN KORUNMASI

İlknur ULUĞCiCiM, Ali KILIÇ

Öz


Bu çalıĢmanın konusu, markanın korunmasıdır. ÇalıĢmamızda marka kavramı, kapsamı ve sınırları konusuna değinilmektedir. Markanın tanımı, markanın kapsadığı durumlar, markanın doğurduğu haklar ve markanın tescili konularına temas edilmektedir. Son bölümde markanın korunması, korunmayı gerektiren haksız kullanma Ģekilleri, dava türleri ve koruma kapsamı dıĢında kalan haller ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Marka; Markanın Korunması

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.