TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ KURULMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

V.Özlem AKGÜN

Öz


Günümüzde yaşanan çok yoğun rekabet ortamı, firmalar için etkin ve başarılı bir tedarikçi seçim programını kaçınılmaz kılmaktadır. Tedarikçi seçimi konusu ise, firmaların karşılaştığı temel sorunlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Kalite, zamanında teslimat, güvenilirlik, fiyat, dağıtım kanalları, uygulanan promosyonlar vb. birçok faktör doğru tedarikçi seçimi konusunda karşılaşılan faktörlerden bazılarıdır. Bu çalışmanın amacı; tedarikçi seçiminde bulanık çıkarım sistemi kurulması ve bu yöntemle en iyi tedarikçi seçiminin nasıl yapılacağının ortaya konulmasıdır.

Anahtar Kelimeler


Tedarikçi seçimi; bulanık çıkarım sistemi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.