ENFORMASYON SİSTEMLERİNİN ÖRGÜT VE ÖRGÜT STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

V.Özlem AKGÜN

Öz


İşletmelerin enformasyon teknolojileri temelinde belirledikleri stratejilere bağlı olarak örgüt yapıları da değişiklik göstermektedir. Örneğin, sürekli yeni ürün piyasaya sürme eğiliminde olan bir firmanın; esnek, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, dış çevreyle sürekli iletişim halinde olan ve yenilikçi bir örgüt yapısı kurması gerekmektedir. Bu duruma paralel, işletmelerin rekabet avantajı sağlamak için enformasyon teknolojilerinden yararlanmaları gerekliliği açıktır. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, örgütlerin yaptıkları yüksek enformasyon yatırımları doğru strateji ile örgüte adapte edilemezse, yapılan yatırımlar karlılık getirmeyeceği gibi, işletmenin varlığını da tehlikeye sokacaktır. İşletmelerin yoğun bir rekabet ortamında bulundukları ve faaliyetlerini devam ettirebilmek için ise enformasyon sistemlerini başarı ile örgüte adapte etmeye yarayan stratejileri uygulaması gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın amacı; ayakta kalabilmek için rekabet yeteneğine sahip olmanın en önemli araçlarından enformasyon sistemleri hakkında detaylı bilgi vermek, bu sistemlerin örgüt ve örgüt stratejileri ile olan etkileşimini açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler


Enformasyon sistemleri; Örgüt stratejileri; Porter modeli

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.