KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ENERJİ POTANSİYELLERİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

M. Erkan ERKMEN, Naci BÜYÜKKARACIĞAN, M. Erkan ERKMEN

Öz


Günümüzde enerji gereksiniminin çok büyük bir kısmı fosil kökenli yakıtlardan (petrol, doğal gaz, kömür) karşılanmaktadır. Fosil kökenli yakıtların çıkarılma, taşınma, işlenme ve enerjiye dönüştürülme aşamalarında çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır. En olumsuz etki son kullanım aşamasında oluşur. Yanma sonucu açığa çıkan ürünler (COx, SOx, NOx, hidrokarbonlar, kül, katran ve diğer kirleticiler) küresel ısınmaya ve asit yağmurlarına neden olurlar. Fosil yakıtlarla ilgili bir diğer olumsuzluksa gittikçe tükeniyor olmalarıdır. Birçok ülke mevcut enerji kaynaklarını daha temiz ve daha verimli kullanmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmaya çalışmaktadır. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynağı olan ve dünyada pek çok ülke tarafından tercih edilen hidrolik enerji bakımından oldukça zengindir. Bu çalışmada, su gücünden enerji üretme alternatiflerinden birisi olan Küçük Hidroelektrik Santral (KHES)‘lerin, dünyadaki, Avrupa‘daki ve Türkiye‘deki mevcut durumları incelenerek, KHES‘lerin enerji potansiyellerini, katkılarını ve çevresel etkilerini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler


Çevre; Küçük Hidroelektrik Santral; Hidroenerji, Hidrogüç potansiyeli,Nehir Tipi Santraller; Su Gücü; Yenilenebilir Enerji

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.