KOBİ’LERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAPICI BİR ÖNERİ: KÜMELENME

Adem ÖĞÜT, Selçuk KARAYEL

Öz


Hızla farklılaşan rekabet ortamı mekânın yeniden organize edilmesi sonucunu doğurmuştur.
Özellikle KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve verimliliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar uzun
yıllardır yapılmaktadır. Bu amaçla yenilik süreçlerinin belirlenmesi ve rekabet koşullarının
oluşturulması, gelişen ağlarla birlikte yeni bölgesel kalkınma anlayışında ve mekânın örgütlenmesinde
çok önemli rol oynamaya başlamıştır.
Kümelenme ile KOBİ’lerin kullanıcılar ve imalatçılar arasında, bilgi üretim sektörü (üniversiteler,
araştırma kurumları) ile emtia ve hizmet sektörleri arasında geniş yerel bağlar kurduğuna ve öğrenme
ile yeniliği teşvik ettiği için eşsiz bir fırsat sunduğuna inanılır. Bu yeni kavramsal çerçeveye göre yeni
üretim örgütlenmesinin geçmiş dönemde öne çıkan yöre ve merkezler dışında yeni mekân arayışları
söz konusu olup, bu yeni üretim mekânlarından biri sanayi kümeleridir.
Kümelenme anlayışındaki rekabet içinde işbirliğini ulusal ligdeki futbol takımlarının içerideki
rekabetleri ile mili maçlardaki iş birliklerine benzetilebilir. Zira bugün dünya futbolunda başarılı olan
ülkelere bakıldığında, o ülkelerin liglerinde çok ciddi bir rekabet olduğu görülür. Yani, yerel düzeyde
rekabet, küresel ölçekte rekabet yeteneği kazanmanın ve başarının ön şartıdır.

Anahtar Kelimeler


KOBİ, Kümelenme, İşbirliği, Rekabet

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.