Sosyal Sermaye ve Ölçülmesi

Dr. Ayten Yağmur Büyükilikmen

Öz


Sosyal sermayenin kavramına ilişkin literatürde çok sayıda tanımla karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni ise, disiplinler arası araştırılan bir konu olmasıdır. Sosyal sermaye kavramı sosyal bilimlere ait olan “sosyal” ve ekonomiye ait olan “sermaye” kavramlarının birleşmesi ile oluşmuştur. Sosyal sermayenin anlam belirsizliğine rağmen genel anlamda bireysel mülkiyetten çok gruba ait olan ilişkiler içeriği olarak anlaşılmaktadır. Sosyal sermaye, bir toplumda ki bireylerde bulunan güven unsuru, dürüstlük, bilgi paylaşımı gibi sosyal erdemlerin, bireyleri eşgüdüm halinde çalışmaya, ortak hareket etmeye ve sosyal dayanışmaya teşvik eden bir olgudur. Bu olgunun en önemli faktörü ise “güven unsurudur. Güven unsuru, iş görenlerin aidiyet duygusunu ve motivasyonunu arttırarak işgücü performansını olumlu yönde etkilemektedir. Güven unsurunun bulunmadığı işletmelerde, işgücü performansından ve işyeri verimliliğinden söz edilemez.


Anahtar Kelimeler


Sosyal sermaye, güven, bölgesel kalkınma

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.