AVRUPA SOSYAL MODELİ ve TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL POLİTİKALARIN TARİHSEL BAĞLAMDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Doç. Dr. Erol TURAN, Emre AYDİLEK, Alper Tunga ŞEN

Özet


Avrupa Birliği topluluğu üye devletler arasında uyumun tam sağlanamadığı bir politika süreci yaşamışlardır. Kabul ettikleri politikalar ilk olarak ekonomik düzeyde kalmıştır. Asıl amaçları bu politikalarla yoksul ve ihtiyacı olan insanlara yardım etmektir. Bu amaçla ilk çalışmaları Avrupa Ekonomik Topluluğunu kurmak olmuştur. Bu yapıyla Sosyal devlet ve refah devleti anlayışını ortaya çıkarmak istemişlerdir. Avrupa Sosyal Modeli, ihtiyacı olan kişilere sosyal haklar kazandıran ve insan haklarına saygılı bir model olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu model genel itibariyle Türkiye açısından değerlendirildiğinde; Türkiye’deki hukuksal veya yönetimsel eksikliklerden dolayı Avrupa’daki şekliyle tam anlamıyla uygulanamadığı ileri sürülebilir. Türkiye’de halen cinsiyet eşitsizliği veya ayrımcılıkla mücadele sorunlarının çözüme kavuşturulamamış olması bu eksikliklere örnek olarak gösterilebilir. Bu sebeple Türkiye’nin sosyal politikalarını Avrupa Birliği düzeyine yakınlaştırması büyük önem arz etmektedir. Çalışmada bu sorunsal bağlamında Avrupa Sosyal Modelinin tarihsel gelişim süreci, içeriği ve Türkiye açısından uyum süreci değerlendirilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Avrupa Birliği, Avrupa Sosyal Modeli, Sosyal Politika, Katılım, Dışlanma

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.