ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ ETKİSİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Vural ÇAĞLIYAN, Sabeeha Azeez HASSAN, Dr. Zeynep Ergen IŞIKLAR

Özet


Teknolojinin gelişmesi sosyal medyayı, insanların gündelik yaşamlarındaki rutinler arasına yerleştirmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak her geçen gün insanlar internet ve web sitesi vb. araçları daha çok kullanmaya başlamışlardır. Bu araçlardan en çok dikkat çekenleri ise sosyal medya olarak ta adlandırılan facebook, instegram, twitter gibi araçlardır. İnsanların kendilerini özgürce ifade edip, diğer kişilerle iletişim kurdukları yer olan sosyal medya kullanımının artması bu araçları pazarlamacıların ilgi odağı haline getirmiştir. Sosyal medya pazarlaması, pazarlamacıların tüketicilere kolayca ulaşabilmelerinin bir yoludur. Pazarlama unsurlarını içinde barındıran ve tüketicilere ulaşma imkânı sağlayan bu araçlar sosyal medyadaki içerikler vasıtasıyla tüketicileri etkilemekte ve tüketici kararlarını şekillendirebilmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı sosyal medyadaki reklamların tüketici davranışları üzerine olan etkisini incelemektir. Araştırmada anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programıyla analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarının pazarlama alanında çalışanlara ve sosyal medya yöneticilerine fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Tüketici Satın Alma Davranışları, Sosyal Medya Reklamları, Sosyal Medya Araçları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.