300 W İNVERTER DEVRESİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Ahmet TOPRAK, Ayşegül TOPRAK

Özet


Bu çalışmada, rüzgâr türbininden elde edilen DC gücü AC güce dönüştürmek için tek fazlı köprü tipi gerilim beslemeli 300 W gücünde bir inverter tasarlanmış ve yapımı gerçekleştirilmiştir. Sistem, kontrol devresi, MOSFET sürücü katı ve köprü inverter katından oluşmaktadır. Kontrol devresinde bulunan PIC16F877 mikrodenetleyicisi ile inverter çıkış gerilimi ve frekansı, 220 V 50 Hz olacak şekilde darbe genişlik modülasyonu (PWM) sinyalleri üretilmiştir. Sürücü katında ise MOSFET’leri sürmek için IR2113 sürücü entegresi kullanılmıştır. IR2113, kontrol sinyalini MOSFET’i sürecek şekilde yükseltir, aynı zamanda MOSFET kontrol devresini yüksek gerilim seviyesinde bulunan köprü inverter katından elektriksel olarak yalıtır. Köprü inverter katı ise IRFP064N serisi MOSFET’lerin birbirine bağlanması ile oluşmaktadır. Yapılan bu çalışmada düşük güç ihtiyacı olan uygulamalar için bir inverter tasarımı yapılmış ve gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler


İnverter, Mikrodenetleyici, PWM, MOSFET

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.