ÖRGÜT İÇİ FAKTÖRLERİN YENİLİK VE YARATICILIK PERFORMANSINA ETKİSİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Rıfat İRAZ, İsa ALTINIŞIK

Özet


Bu çalışmada ilk olarak yenilik ve yaratıcılık performansını etkileyen faktörleri, örgüt içi faktörlerle sınırlayarak incelemektir. İkincisi ise, bir amaç için bir araya gelen örgütlerin ve örgütlerin en önemli unsuru olan kişilerin (hem yönetici hem çalışan) bu konudaki farkındalıklarını artırabilmek ve onların yaratıcılık ve yenilikçilik performanslarına katkı sağlayabilmektir. Yaratıcılık ve yenilikçilik kavramlarının tanımı verilmiştir. Yenilik ve yaratıcılığı etkileyen örgüt içi faktörler incelenmiş ve bir kamu kurumunda bir uygulama yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Yenilikçilik, yaratıcılık, örgütiçi faktörler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.