KONYA İLİ’NİN KONGRE TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Betül GARDA, Ali KURNAZ, Hasan AVCI

Özet


Uluslararası ticaretin artması ve küreselleşmenin de etkisiyle, turizm faaliyetleri artmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için turizmin önemi büyüktür. Ülkeler rekabet koşullarında avantaj sağlamak ve mevsimsellik gösteren turizm faaliyetlerini bütün bir yıla yaymak amacıyla alternatif turizm türlerine yönelmektedirler. Bu turizm türlerinden biri olan kongre turizmi hızla büyüme ve gelişme göstermektedir.Kongreler düzenlendikleri ülke ve şehirlere yaptıkları tanıtım katkısının yanı sıra ekonomik anlamda sağladıkları olumlu etkileri yadsınamaz.Yapılan bu araştırmanın amacı; hızla gelişme gösteren kongre turizminin ekonomik ve soya- kültürel faydaları vurgulanarak,2016 İslam Turizm Başkenti olan Konya’nın kongre varlıkları incelenerek, potansiyeline değinilmiştir.Sonuç olarak, Konya’nın kongre turizmi için gerekli alt yapısının ve potansiyelinin yüksek olduğu fakat gerekli tanıtım ve organizasyon hususunda eksiklerin olduğuna ulaşılmıştır. Gerekli tanıtımlar ve organizasyonlar yapılarak coğrafi olarak merkez konumunda olan Konya’da kongre turizmi hareketliliği oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler


Kongre Turizmi, Konya

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.