SAĞLIK KURUMLARINDA EKİP ÇALIŞMASI

Adem ÖĞÜT, Ş. Didem KAYA

Öz


Bu çalışmanın amacı, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde bulunan dahili ve cerrahi
birimlerde görevli sağlık çalışanlarının ekip olabilme düzeylerini belirlemektir. Çalışmaya, S.Ü. Meram
Tıp Fakültesi’nin dahili ve cerrahi kliniklerinde görevli 233 sağlık çalışanı katılmıştır. İstatistiksel
analizler sonucunda, sağlık çalışanlarının cinsiyet, görev yeri ve görevi ile ekip olabilme düzeyleri
arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Sağlık Kurumları; Ekip Çalışması; Örgütsel Davranış; Performans Yönetimi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.