KALKINMA PLANLARI KAPSAMINDA TURİZM ENDÜSTRİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR, Selman BAYRAKCI

Özet


Türkiye’de turizm endüstrisinin gelişimi, planlı dönem öncesi (1923-1963) ve planlı dönem (1963’ten sonra) olmak üzere iki dönemde incelenmektedir. Turizmin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk turizminin gelişmesi ve Türkiye’nin tanıtılması için yaptığı çalışmalar neticesinde son yıllarda çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu kapsamda bakanlığın ekonomik büyüme, istihdamın arttırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikalar üzerine kurulduğu gözlenmektedir. Bu amaçla, birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş̧, kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle 1982 yılında yürürlüğe giren, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, yürürlük tarihinden bugüne turizm sektörünün ülke gündeminde kalmasına, turizm için olmazsa olmaz olan konaklama, yeme-içme, eğlence gibi alanları kapsayan sektörel gelişime katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Kalkınma Planları kapsamında turizm faaliyetlerini değerlendirmek ve Türkiye ekonomisine katkılarını irdelemektir. Çalışma, ikincil veri kaynakları incelenerek yapılmıştır. Bu doğrultuda, akademik çalışmalar, raporlar, resmi bildirgeler ve haberler taranarak veriler elde edilmiştir. Bu veriler sonucunda, Turizm Bakanlığı dönemindeki politikalar, teşvikler ve faaliyetler incelenerek etkileri irdelenmiştir. Ayrıca, dönemsel olarak turizmin gelişimi incelenerek, Türkiye ekonomisine katkıları değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Turizm Endüstrisi, Kalkınma Planları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.