ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN DÜŞÜK VE YÜKSEK BAĞLAMLI İLETİŞİM TARZLARI ÜZERİNE ETKİSİ: KAFE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ÇALIŞMA

Dr. Hamza KANDEMİR, İbrahim TEKELİ, Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI

Özet


Bu çalışmanın temel amacı, örgüt kültürünün örgütte ki iletişim tarzı üzerinde ki etkisini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Cameron ve Quinn’in dört (hiyerarşi-pazar-klan-adokrasi) örgüt kültürü tipinin Hall’ın iki (yüksek bağlamlı-düşük bağlamlı) iletişim tipi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda Isparta ilinde bulunan kafelerde çalışan 287 kişiye ulaşılmıştır. Elde edilen verilere yapısal eşitlik modeli aracılığıyla birinci düzey ve ikinci düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Analizler sonucunda; hiyerarşi kültürünün yüksek bağlamlı iletişim üzerinde ve klan, adokrasi ve piyasa kültürlerinin ise düşük bağlamlı iletişim üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkiye sahip olduğu, diğer taraftan da örgüt kültürünün iletişim üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Örgüt Kültürü, Örgüt Kültürü Tipleri, İletişim, Yüksek Bağlamlı İletişim, Düşük Bağlamlı İletişim

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.