YENİ BİR PAZARLAMA YAKLAŞIMI OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA

V. Özlem AKGÜN, Gözde Seval ERGÜN

Özet


Günümüzde değişen ve daha bilinçli hale gelen müşteri profilini etkilemek artık hiç olmadığı kadar zordur.  Ürün ve hizmetler içinde bulunulan satış ve pazarlama ortamında birbirine benzer özellikler taşımakta, bu ortamda pazarlama yapmak ise yeni, aynı zamanda etkili stratejiler oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı günümüz tüketicisinin satın alma kararlarında duygusal olarak ne ölçüde hareket ettiğinin tespitine yönelik yeni bir strateji olarak nöropazarlama yaklaşımı hakkında kuramsal bir değerlendirme sunmaktır.

Anahtar Kelimeler


Nöropazarlama, Nöropazarlama Araştırma Teknikleri, Tüketici

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.