İŞLETMELERDE AR-GE HARCAMALARININ KARLILIĞA ETKİSİ: ASELSAN ÖRNEĞİ

Dr. Ali AKGÜN, Dr. V. Özlem AKGÜN

Öz


Değişen pazar koşullarında işletmeler müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için emek, sermaye, doğal kaynak gibi gelenekselleşmiş üretim faktörlerinin yanı sıra rekabet avantajı sağlayıcı faktörlerden bilgi ve teknolojiyi de ön plana çıkararak mal ve hizmet üretimini gerçekleştirmektedir. Bilgi ve teknoloji temelinde; rekabetin ötesine geçebilmek, toplumsal ve ekonomik fayda sağlayabilmek, yeni ürün ve hizmetler geliştirebilmek, maliyetleri düşürebilmek ve karlılığı artırabilmek için araştırma geliştirme faaliyetleri işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı; işletmelerde teknolojik faaliyetlerin çıkış noktasını oluşturan ar-ge harcamalarının karlılığa olan etkisini ölçmektir. Bu bağlamda Ar-Ge araştırmalarının en yoğun olarak gerçekleştiği sektörlerden teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Aselsan örneği incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Araştırma-Geliştirme, Teknoloji, Karlılık, Johansen Eşbütünleşme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.