GÜNEŞ PİLİNİN TEK DİYOT Rs MODEL PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI VE I-V İLE P-V KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

Ayşegül TOPRAK, Hamdi Şükür KILIÇ, Ahmet TOPRAK, Abdullah KEPCEOĞLU

Özet


Yenilenebilir enerji kaynakları gelecekte dünyanın enerjisini karşılamada önemli bir rol oynayacaktır. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki en temel enerjidir. Güneş enerjisi sistemlerinin popüler olduğu günümüzde, Fotovoltaik (FV) panel parametrelerini deneysel verilerden kesin olarak anlayabilmek, FV panelin tasarımında ve verimini değerlendirmede oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Farklı işletme koşullarında fotovoltaik panellere ait performans karakteristiklerinin elde edilmesi ve parametrik çalışmalarla ilgili bilimsel faaliyetler özellikle son dönemlerde ilgi çekmektedir.

Bu çalışmada, fotovoltaik panel parametrelerinin belirlenmesi için ticari amaçla satılan güneş paneli üretici firmanın katalog bilgileri kullanılarak tek diyot RS modelin bilinmeyen parametreleri farklı iki yöntemle hesaplanmış ve farklı güneş ışınım şiddeti koşullarındaki I-V, P-V karakteristikleri MATLAB ortamında oluşturularak deneysel verilere yakınlığı karşılaştırılmıştır. Ayrıca panel parametrelerinin I-V ve P-V karakteristiklerinin farklı sıcaklıklardan nasıl etkilendiği incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Güneş Pili, Tek Diyot RS Modeli, Parametre Hesabı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.