BİLGİ ÇAĞINDA EĞİTİM

Yrd.Doç.Dr. Betül GARDA, Dr. Metehan TEMİZEL

Özet


Tarihsel süreç içerisinde insanlığın toplumsal aşamaları ilkel toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve  bilgi toplumu olarak sıralanabilir. Eğitim kurumları,  toplumların kalkınmasında ve bilgi çağına uyumda önemli bir rol oynamaktadır. Organizasyonların varlıklarını sürdürebilmeleri, başarılı olabilmeleri ve gelecekle ilgili doğru tahmin yapabilmeleri için mümkün olduğunca çok bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bilgiyi elde edecek ve organizasyon amaçları doğrultusunda kullanacak kişilerin gerekli eğitimi almış olmaları gerekir. Bunun temeli de eğitilmiş iş gücünden geçer. Bilgi ise, eğitim kurumları tarafından aktarılır. Eğitim kurumları bilginin üretildiği ve geliştirildiği ve insanlığın hizmetine sunulduğu kurumlardır. Türkiye’de uzmanlaşmış ara eleman ihtiyacı, bu amaçla kurulan meslek yüksekokulları tarafından karşılanmaktadır. Meslek yüksekokulları, sektörün ihtiyacı olan ara eleman niteliklerinin tespit edip, bu verilere dayanılarak öğrencilere gerek teorik gerekse pratik bilgileri vermesi sonucunda bilgi toplumunun özelliklerine uygun eleman yetiştirmesi bazında hayati bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, meslek yüksekokullarının bilgi toplumuna nitelikli eleman yetiştirmekteki önemi vurgulanacaktır.


Anahtar Kelimeler


Bilgi Çağı, Değişim, Bilgi Toplumunda Eğitim.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.