YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN YAKINSAMASI

Halil TUNCA, Filiz YEŞİLYURT, M. Ensar YEŞİLYURT

Özet


Bu çalışmada Yükselen piyasa Ekonomilerinin almış olduğu doğrudan yabancı yatırımlar arasında bir yakınsama olup olmadığı analiz edilmiştir. Geleneksel ve β yakınsaması yerine literatürde daha etkin sonuçlar verdiği vurgulanan ikili yaklaşım kullanılmıştır. Analiz dönemi 1990-2015 olup 33 ülke ele incelenmiştir. Sonuç olarak bu ülkelerinin almış olduğu doğrudan yabancı sermaye akımlarında bir yakınsama tespit edilememiştir. Bu doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkelerin verdikleri destek/teşvik mekanizmalarından bağımsız olarak ülkelerin kurumsal yapılarından daha fazla etkilendiğini gösterebilir.

Anahtar Kelimeler


İkili yaklaşım, Yakınsama, Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.