YEREL YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİMİ

Yrd. Doç. Dr. Handan ERTAŞ, İlhan ATALAY

Özet


Bu  çalışmada,  performans ve  performans  yönetimi  ana  hatlarıyla  açıklanacak  ve kamu yönetiminde ve yerel yönetimlerde performans yönetiminin   kapsamı ve önemi ele alınacaktır. Yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli ilkelerinden biri olan kamu sektöründe performans yönetimi tanımlayıcı bir yaklaşımla sunulacak ve kamu sektöründeki performans yönetiminin bileşenleri ortaya konulacaktır. Bu  kapsamda  performans  yönetiminin  tanımı,  amacı,  yararları,  temel  ilkeleri, içeriği  ve  unsurları  incelenecektir.  Ardından  ortaya  konulacak  performans  yönetim  sisteminin  kamu yönetiminde ve yerel yönetimlerdeki  durumuna  bakılacak  ve  bir  performans  yönetimi  uygulamalarında  karşılaşılan  sorunlar  ele alınacaktır. Bu yeni yönetim kültürünü oluşturan araçların ve etkileşim içinde bulunduğu mekanizmaların kavranması amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı, performans yönetimini ve yerel yönetimlerde performans yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlamak, açıklamak ve yürütülen çalışmalar ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmaktır.

Anahtar Kelimeler


Performans, Performans Yönetimi, Kamu Yönetiminde Performans, Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.