KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA ULUSLARARASI EĞİLİMLER VE ALMAN TİPİ REFORM STRATEJİSİ

Handan TEMİZEL

Öz


Son zamanlarda dünyada hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Söz konusu değişim
ve dönüşüm sürecinin etkilerini kamu yönetimi alanında da görmek mümkündür. Mevcut sorunlarını
aşamayan kamu yönetimi sistemleri, küreselleşmenin ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin
tetiklediği değişim ve dönüşüm süreci sonunda yeni sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sorunları
çözmek ve gelişmelere ayak uydurmak amacıyla yönetim sisteminde reform yapmak bir yandan ihtiyaç
diğer yandan da zorunluluk haline gelmektedir. Söz konusu durum Alman kamu yönetimi sistemi için
de geçerlidir. Bu noktadan hareketle Alman kamu yönetiminde de çeşitli reform çabaları
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 1980’lerden itibaren başlayarak günümüze kadar gerçekleştirilen
reform çabaları incelenmiş daha sonra Alman Tipi kamu yönetimi reformları üzerinde
yoğunlaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Alman Kamu Yönetimi; Reform; Yeni Kamu Yönetimi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.